Trang chủ » Tin tức và sự kiện » Tình hình Xuất khẩu dây cáp điện tháng 4 năm 2011
Theo nguồn thông tin từ Trung tâm thông tin Công nghiệp - Bộ công thương cho biết tình hình xuât khẩu dây điện và dây cáp điện trong vòng 4 tháng đầu năm 2011 tăng nhẹ so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm trước 2010.


        Theo số liệu thống kê chính thức, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của Việt Nam trong tháng 4/2011 đạt 67,24 triệu USD, giảm 46,7% so với tháng trước; đồng thời, cũng giảm 27,72% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện 4 tháng đầu năm 2011 đạt hơn 409 triệu USD, tăng nhẹ 5,5% so với cùng kỳ năm 2010.


        Tính đến giữa tháng 5/2011, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của nước ta đạt 435,2 triệu USD, tăng nhẹ 0,95% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của nước ta trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt khoảng 479 triệu USD, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.       

         Về thị trường xuất khẩu: Trong tháng 4/2011, tuy kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang thị trường Nhật Bản giảm khá mạnh 62,86% so với tháng trước nhưng Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu tiềm năng nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 29 triệu USD. Đồng thời, cũng giảm 54,39% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 4 tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản đạt gần 252 triệu USD, giảm nhẹ 8,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

          Thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011 đã ảnh hưởng lớn tới nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của Nhật Bản. Nhu cầu tiêu dùng bị sụt giảm, nhu cầu về nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất cũng bị ảnh hưởng do sản xuất suy giảm. Tuy nhiên, Nhật Bản đang đẩy mạnh công cuộc tái thiết khắc phục hậu quả sau thảm họa do vậy nhu cầu đối với những hàng phục vụ xây dựng, khôi phục hạ tầng và năng lực sản xuất sẽ tăng cao, đặc biệt là những nhóm hàng thiết yếu mà ta đã từng cung cấp có uy tín tại Nhật Bản, trong đó có mặt hàng dây điện và dây cáp điện. Như vậy, dự báo cơ hội gia tăng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sẽ gặp thuận lợi trong thời gian tới.

         Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu dây điện và dây cáp điện lớn thứ 2 của nước ta trong tháng 4/2011 với kim ngạch đạt xấp xỉ 13,7 triệu USD, cũng giảm 25,57% so với tháng trước nhưng lại tăng 36,84% so với cùng kỳ năm 2010. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2011 cũng tăng tới 43,31% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 59,5 triệu USD.

         Bên cạnh đó, trong tháng 4/2011, xuất khẩu sang 6/14 thị trường đạt mức tăng trưởng dương so với tháng trước trong đó xuất khẩu sang Malaysia tuy chỉ đạt 558 nghìn USD nhưng lại có mức tăng trưởng cao nhất (tăng tới 84,16%). Các thị trường còn lại có mức tăng trưởng từ 0,48% - 66,2%.

          Đáng chú ý, xuất khẩu sang Australia trong tháng 4/2011 tuy chỉ đạt mức tăng trưởng khá so với tháng trước (tăng 49,59%) nhưng so với cùng kỳ năm 2010 lại có mức tăng trưởng khá mạnh (tăng tới 201,03%), đạt 1,46 triệu USD.

          Tính chung 4 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của nước ta sang hầu hết các thị trường đều tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể: Đài Loan (tăng 145,7%), đạt 700 nghìn USD; Trung Quốc (tăng 134,55%), đạt hơn 2,2 triệu USD; Lào (tăng 109,85%), đạt hơn 1 triệu USD; Hàn Quốc (tăng 46,97%), đạt hơn 4,4 triệu USD;…  

Một số thị trường xuất khẩu dây và cáp điện trong tháng 4 và 4 tháng đầunăm 2011

                                                               (Kim ngạch: 1.000 USD)

Thị tr­ường

T4/11

So T3/11 (%)

So T4/10 (%)

4T/11

So 4T/10 (%)

Nhật Bản

29.070

-62,86

-54,39

251.938

-8,43

Hoa Kỳ

13.694

-25,57

36,84

59.506

43,31

Hàn Quốc

4.431

66,20

-12,45

16.071

46,97

Trung Quốc

2.218

-46,55

32,02

13.102

134,55

Singapore

1.953

63,70

-26,44

5.322

-37,48

Australia

1.463

49,59

201,03

3.629

44,01

Thái Lan

1.353

-26,86

17,24

5.987

39,20

Hồng Kông

1.161

-15,44

-34,67

4.686

-6,07

Lào

1.070

-51,05

*

5.733

109,85

Philippine

929

-9,54

-30,10

4.024

-19,57

Campuchia

833

0,48

35,23

2.593

28,94

Đài Loan

700

-32,89

124,36

3.403

145,70

Malaysia

558

84,16

94,43

1.539

40,42

Pháp

451

7,89

32,26

1.585

-20,27

Theo thông tin từ Tinthuongmai.vn


Tủ bảng điện | tu bang dien | tubangdien | tủ điện | tu dien | tudien | tubangdien.com.vn