Danh muc
Các dự án đã thực hiện- Mảng điện lực Công nghiệp, nhà máy

STT

Dự án điển hình

Khách hàng/ Người sử dụng

Hạng mục đồngng cấp

Giá trị hợp đồng

1

Hợp đồng cấp tủ máy cắt trung thế 24kV

Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Hoàng Phương

Tủ máy cắt 24kV: 4 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

1,133,962,739VND

2

Nhà máy cán thép Hoà Phát

Công ty CP hòa phát

Tủ đóng cắt 24kV: 8 tủ

Tủ hạ thế: 5 tủ

3,260,600,000VND

3

Mở rộng dây truyền khai thác – Công ty than 35

Công ty cổ phần đầu tư tài chính ITASCO

Máy cắt 36kV: 2 chiếc

Tủ trung thế 7,2kV: 20 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

5,974,470,600VND

4

Nhà máy gạch Việt Mỹ

Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Hoàng Phương

Tủ máy cắt 24kV: 5 tủ

Tủ hạ thế: 3 tủ

765,000,000 VND

5

Sửa chữa nâng cấp công trình đầu mối trạm bơm Như Trác

Công ty Việt Sáng tạo, Công ty Bắc Nam Hà

Tủ 7,2 kV: 15 tủ

Tủ điều khiển bảo vệ: 3 tủ

Tủ điều khiển tại chỗ: 6 tủ

1,870,453,000VND

6

Hợp đồng cấp tủ cầu dao 24kV- 630A và tủ máy cắt 24kV- 630A

Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật điện miền Trung

Tủ đóng cắt 24kV: 4 tủ

330,225,000VND

7

Nhà máy Nhôm Hyundai

Tập đoàn Hyundai

Tủ RMU 24KV & Hệ thống tủ động lực

470,000,000VND

8

Lắp đặt ngăn lộ 22KV phục vụ cấp điện công ty PULPPY CORELEX Việt Nam

Điện lực Hưng Yên

Hệ thống tủ 24kV: 3 tủ

1,221,000,000VND

Tủ bảng điện | tu bang dien | tubangdien | tủ điện | tu dien | tudien | tubangdien.com.vn