Trang chủ » Dự án » Các dự án đã thực hiện- Mảng điện lực


STT

DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH

KHÁCH HÀNG

HẠNG MỤC

1

Gói thầu số 6.5 và 6.7:  Cung cấp tủ điều khiển và bảo vệ cho  trạm và 3 đường dây 110kV

COMINASIA

Tủ điều khiển bảo vệ MBA và đường dây 110kV: 34 tủ

Tủ  đấu dây ngoài trời: 22 tủ

2

Hợp đồng cấp tủ trung thế 24kV

Điện lực Hà Nội

Tủ cầu dao phụ tải 24kV: 20 tủ

3

Hợp đồng cấp thiết bị mở rộng lắp đặt MBA T2

Điện lực Thái Bình

Tủ  máy cắt 12kV: 03 tủ

4

Nâng cấp lộ 671,672,673 trạm trung gian Đán

Điện lực Thái Nguyên

Tủ máy cắt 24kV: 03 tủ

5

Hợp đồng cấp tủ điều khiển và bảo vệ

Công ty Alphanam/ Điện lực Huế

Tủ điều khiển bảo vệ 35KV: 04 tủ

6

Hợp đồng cấp VTTB cho trạm biến áp trung gian Bắc Ninh

Điện lực Bắc Ninh

Tủ hạ thế 4000A: 08 tủ

7

Hợp đồng cấp tủ hợp bộ, tủ hạ thế và tủ tụ bù

Công ty Toji, điện lực Thanh Hóa

Tủ máy cắt trung thế 10kV: 4 tủ

Tủ tụ bù: 01 tủ

Tủ hạ thế: 02 tủ

8

Cải tạo trạm biến áp trung gian Tri Phương- Bắc Ninh

Điện lực Bắc Ninh

Máy cắt 24kV: 02 tủ

Vật tư phụ kiện đấu nối trạm

9

Dự án cấp điện bổ sung cho cụm công nghiệp Đình Bảng Bắc Ninh

Điện lực Bắc Ninh

Tủ trung thế 24 kV: 02 tủ

Tủ điều khiển bảo vệ: 01 tủ

10

Hợp đồng cấp tủ điều khiển và bảo vệ

Công ty Toji/ Điện lực Thanh Hóa

Tủ điều khiển và bảo vệ 35KV: 02 tủ

11

Hợp đồng tủ đo lường- điều khiển trạm, tủ điều khiển bảo vệ

Điện lực Đăk Lăk

Tủ điều khiển và bảo vệ 35KV

12

Tủ máy cắt trung thế

Công ty Toji, điện lực Thanh Hóa

Hệ thống tủ 12kV: 04 tủ

13

Tủ điều khiển bảo vệ

Công ty Alphanam/ Điện lực Huế

Tủ điều khiển bảo vệ 35KV: 04 tủ

14

Hệ thống tủ hạ thế

Điện lực Bắc Ninh

Tủ hạ thế: 20 tủ

15

Cung cấp Trạm Kiosk trọn bộ cho Điện lực Thanh Hóa Điện Lực Thanh Hóa 13 Trạm Kiosk Trọn Bộ

16

Cung cấp Hệ thống tủ Trung thế Yên Bái Điện Lực Yên Bái Hệ Thống tủ 6kV

Tủ bảng điện | tu bang dien | tubangdien | tủ điện | tu dien | tudien | tubangdien.com.vn